Xustificación

Ciencia Educación Infantil


O sentido da vista é o que nos permite a interacción máis importante co medio que nos rodea, relacionarnos cos demais, percibir os cambios… As imaxes visuais proporciónannos información sobre a cor, forma, distancia, tamaño, posición e movemento dos obxectos.

Permite, además, aos nenos/as percibir a información existente e, pouco a pouco, integrala e procesala. Podemos dicir, que os ollos, son partes externas do noso cerebro.

Podemos resumir como razóns principais para elixir este Proxecto, as seguintes:

  • As actividades centradas no sentido da vista, nesta etapa, facilita a aprendizaxe, xa que é un medio fundamental polo que os nenos/as interiorizan diferentes contidos.
  • Recibimos polo sentido da vista arredor do 70% das sensacións, e percibimos os sentimentos dos outros.
  • É unha forma directa de motivar aos nenos/as a aprender con gusto, a satisfacer a súa curiosidade, experimentar o pracer de descubrir ideas propias, …

En definitiva, este Proxectosobre a vista está enfocado a que o alumnado se convirta nun ser curioso, que cuestiona, crea hipóteses, resolve, investiga, … que mediante o xogo -tan importante nestas idades temperás- se aproxima ao coñecemento da realidade.


“Aprender a ver é a aprendizaxe máis longa

en todas as artes”.

Edmond De Goncourt (1822 – 1896)

Escritor francés.

 

 

AUTORES


GRUPO DE TRABALLO "TORQUE"

Silvia González Vilariño

Sandra Otero Lemos

Sandra Real Nimo

Laura Valiño Lemos

Mª Dolores Vázquez

Mª Ángeles Vidal López

RECOÑECEMENTOS


"XOGANDO COA LUZ"

1º PREMIO DA IV EDICIÓN PREMIOS EDUCACOMPOSTELA, SANTIAGO 2008.

"UNHA OLLADA CARA O PASADO"

2º PREMIOS Mª BARBEITO INNOVACIÓN E EXPERIENCIA PEDAGÓXICA, SANTIAGO 2009.

"LLEVANDO LA CIENCIA A LA EDUCACIÓN INFANTIL"

MENCIÓN DE HONOR. CIENCIA EN ACCIÓN EDICIÓN 10, GRANADA 2009.

LIGAZÓNS


Pagciencia

Lamap

Cienciacreativa

Escolares

Cienciart

El poema de los átomos

Monumento al átomo

Experimentos de física

Tsunami


© Angeles Vidal & Ramon Cid - vidal@edu.xunta.es 

···