Xustificación

Ciencia Educación Infantil


Consideramos que o traballo na área científica na educación infantil e, en concreto, no campo do medio natural é de grande importancia. Fomenta a curiosidade nos nenos e nenas por coñecer e comprender os fenómenos e seres vivos que nos rodean, fan que se interesen por descubrir os obxectos e os sucesos próximos, relacionarse con elas, poñendo en xogo as súas propias capacidades.

Ademais, as dúbidas e explicacións que os/as nenos/nenas realizan irán levando cara a preguntas e respostas cada vez máis rigorosas.

Traballando desde a área cientifica, axudamos ao noso alumnado a “ver” os fenómenos e as situación desde la experimentación, dun xeito que lles permite aprender de forma activa, manipulando, experimentando, ensaiando e errando.

Escollimos neste caso o mundo dos CARACOIS por se tratar dun ser vivo que atopamos facilmente no noso contorno próximo, pero que, ao mesmo tempo, é moi descoñecido para eles dende o ámbito da bioloxía. Xa que logo, neste proxecto centrámonos en coñecer aspectos tales como: a súa anatomía, alimentación, ecosistema, coidados, … mediante a realización de experimentos, experiencias e a procura continua de información.


“No punto onde se detén a ciencia,

comeza a imaxinación.”


Thor Heyerdahl (1914-2002)

Explorador e biólogo noruegués

AUTORES


GRUPO DE TRABALLO "TORQUE"

Silvia González Vilariño

Sandra Otero Lemos

Sandra Real Nimo

Laura Valiño Lemos

Mª Dolores Vázquez

Mª Ángeles Vidal López

RECOÑECEMENTOS


"XOGANDO COA LUZ"

1º PREMIO DA IV EDICIÓN PREMIOS EDUCACOMPOSTELA, SANTIAGO 2008.

"UNHA OLLADA CARA O PASADO"

2º PREMIOS Mª BARBEITO INNOVACIÓN E EXPERIENCIA PEDAGÓXICA, SANTIAGO 2009.

"LLEVANDO LA CIENCIA A LA EDUCACIÓN INFANTIL"

MENCIÓN DE HONOR. CIENCIA EN ACCIÓN EDICIÓN 10, GRANADA 2009.

LIGAZÓNS


Pagciencia

Lamap

Cienciacreativa

Escolares

Cienciart

El poema de los átomos

Monumento al átomo

Experimentos de física

Tsunami


© Angeles Vidal & Ramon Cid - vidal@edu.xunta.es 

···