Actividades

Ciencia Educación Infantil

ALGUNHAS ACTIVIDADES


Recanto científico

Neste recanto os nenos e nenas experimentan libremente con pelotas, coches, tubos, rampas, instrumentos musicais... Poden así observar que obxectos rodan, cales non, cales xiran, que pasa cando baixan por un plano inclinado…


 

Clasificar os materiais

Clasificamos os materiais que temos na clase (pelotas, tubos, caixas, tapas…). Fan hipóteses sobre cales rodan, cales non rodan e por que. Despois facemos unha táboa, onde poñemos nun lado os que rodan e noutro os que non o fan.


De forma individual, cada neno e nena, recorta unha serie de obxectos previamente fotografiados dos reais, e pégaos nunha taboa para clasificalos.

Conclusións:

 • Rodan os que son redondos.
 • Tamén rodan os que son ovalados.
 • Non rodan os que teñen as esquinas cadradas.


Xirar e rodar

Despois de observar diferentes obxectos (trompos, pelotas, ventiladores, rodas…) establecen cales son os que xiran e cales os que rodan. Vemos cal é a diferenza entre xirar e rodar. 

As súas hipóteses:

 • Cando se moven do sitio é que rodan e cando non é que xiran.
 • O volante de conducir xira, a noria tamén.
 • A pelota roda

Conclusións:

 • Rodan cando os obxectos se moven de sitio, se non se moven do sitio xiran.
 • Un obxecto que rode tamén pode xirar.
 • Os humanos podemos xirar e rodar.
 • As norias cando teñen algo para aguantar xiran e se non rodan.

 

 

 


Planos inclinados

Deixamos caer distintos obxectos por planos inclinados. Facemos preguntas como: cal roda máis rápido nun plano inclinado?

Outra das propostas é tentar tirar un valado de cartóns de leite, deixando caer unha botella. Usamos unha botella baleira, unha con pedras e outra con auga.

Cal tirará o valado?

 1º  Démoslle a botella con pedras e outra baleira.
2º Unha botella baleira e outra que ten auga.
3º Unha botella con pedras e outra que ten auga.

As súas hipóteses:

 • A botella que ten pedras porque pesa máis.
 • As dúas tiran o valado (a baleira e a das pedras).
 • A baleira tira antes o valado.
 • A que ten pedras tira o valado antes pois é máis forte.

Conclusións:

 • Tira o valado a que pesa máis.
 • Depende do que pesa a botella, a que esta baleira non é quen de tiralo porque non pesa nada.
 • A botella que está chea de auga é a que tira antes porque é a que máis pesa

 


 

Máquinas rodantes

Construcción de obxectos que roden con distintos materias (cartóns de leite, caixas de zapatos… con eixes e rodas diferentes

AUTORES


GRUPO DE TRABALLO "TORQUE"

Silvia González Vilariño

Sandra Otero Lemos

Sandra Real Nimo

Laura Valiño Lemos

Mª Dolores Vázquez

Mª Ángeles Vidal López

RECOÑECEMENTOS


"XOGANDO COA LUZ"

1º PREMIO DA IV EDICIÓN PREMIOS EDUCACOMPOSTELA, SANTIAGO 2008.

"UNHA OLLADA CARA O PASADO"

2º PREMIOS Mª BARBEITO INNOVACIÓN E EXPERIENCIA PEDAGÓXICA, SANTIAGO 2009.

"LLEVANDO LA CIENCIA A LA EDUCACIÓN INFANTIL"

MENCIÓN DE HONOR. CIENCIA EN ACCIÓN EDICIÓN 10, GRANADA 2009.

LIGAZÓNS


Pagciencia

Lamap

Cienciacreativa

Escolares

Cienciart

El poema de los átomos

Monumento al átomo

Experimentos de física

Tsunami


© Angeles Vidal & Ramon Cid - vidal@edu.xunta.es 

···