Obxectivos

Ciencia Educación Infantil


Un dos obxectivos da Educación Infantil é introducir dende as primeiras idades a necesidade de coñecer o mundo que os rodea, e crear no alumnado unha actitude de curiosidade e interese por saber e coñecer.

Os obxectivos específicos para este proxecto son:

  • Observar e manipular os compoñentes do solo.
  • Investigar a formación do solo e as súa características.
  • Diferenciar e distinguir diferentes tipos de solos atendiendo ás súas caracteristicas fisicas e observables.
  • Identificar e comparar algúns animais que viven nel.
  • Discriminar e manipular diferentes minerais e rochas que aparecen.
  • Observar como crecen as plantas en diferentes solos.
  • Tomar conciencia da importancia da acción humana na conservación do solo.
  • Observar e reflexionar sobre a importancia da vexetación no solo.

AUTORES


GRUPO DE TRABALLO "TORQUE"

Silvia González Vilariño

Sandra Otero Lemos

Sandra Real Nimo

Laura Valiño Lemos

Mª Dolores Vázquez

Mª Ángeles Vidal López

RECOÑECEMENTOS


"XOGANDO COA LUZ"

1º PREMIO DA IV EDICIÓN PREMIOS EDUCACOMPOSTELA, SANTIAGO 2008.

"UNHA OLLADA CARA O PASADO"

2º PREMIOS Mª BARBEITO INNOVACIÓN E EXPERIENCIA PEDAGÓXICA, SANTIAGO 2009.

"LLEVANDO LA CIENCIA A LA EDUCACIÓN INFANTIL"

MENCIÓN DE HONOR. CIENCIA EN ACCIÓN EDICIÓN 10, GRANADA 2009.

LIGAZÓNS


Pagciencia

Lamap

Cienciacreativa

Escolares

Cienciart

El poema de los átomos

Monumento al átomo

Experimentos de física

Tsunami


© Angeles Vidal & Ramon Cid - vidal@edu.xunta.es 

···