Xustificación

Ciencia Educación Infantil


Levar á aula de infantil o estudo das Estrelas e a formación do Universo explícase por si mesmo dado o enorme potencial motivador que este tema presenta para os nenos.

Para nós como mestras, permitiunos continuar co proxecto xeral de levar a ciencia ás nosas aulas.

As actividades  desenvoltas axudáronnos a comprender e interpretar a realidade, así como naadquisición das competencias básicas. É dicir, a desenvolver a capacidade de razoamento e outras habilidades procedimentais, tamén as  intelectuais e as manuais, introducindo o  coñecemento científico como instrumento e método para ampliar, afondar e enriquecer progresivamente a experiencia persoal.


Precisamos ter unha nova imaxe

do cosmos

e de como ten evolucionado o universo."


Jocelyn Bell (Astrofisica)

 

AUTORES


GRUPO DE TRABALLO "TORQUE"

Silvia González Vilariño

Sandra Otero Lemos

Sandra Real Nimo

Laura Valiño Lemos

Mª Dolores Vázquez

Mª Ángeles Vidal López

RECOÑECEMENTOS


"XOGANDO COA LUZ"

1º PREMIO DA IV EDICIÓN PREMIOS EDUCACOMPOSTELA, SANTIAGO 2008.

"UNHA OLLADA CARA O PASADO"

2º PREMIOS Mª BARBEITO INNOVACIÓN E EXPERIENCIA PEDAGÓXICA, SANTIAGO 2009.

"LLEVANDO LA CIENCIA A LA EDUCACIÓN INFANTIL"

MENCIÓN DE HONOR. CIENCIA EN ACCIÓN EDICIÓN 10, GRANADA 2009.

LIGAZÓNS


Pagciencia

Lamap

Cienciacreativa

Escolares

Cienciart

El poema de los átomos

Monumento al átomo

Experimentos de física

Tsunami


© Angeles Vidal & Ramon Cid - vidal@edu.xunta.es 

···