Desenvolvemento

Ciencia Educación Infantil

Para levar a cabo estas actividades temos en conta, os seus coñecementos previos. O que se pretende é ensinar aos nenos/as a “aprender a aprender” a través da súa propia acción. Isto condúceos directamente a unha modificación dos seus esquemas de coñecemento, asegurando así, a construción de aprendizaxes significativas, fundamentais para o seu desenvolvemento.

Ademais, dado que a actividade é a súa principal fonte de aprendizaxe, durante todo o proceso de ensinanza-aprendizaxe, motivamos aos alumnos/as para que se sintan atraídos cara a aspectos relacionados coas ciencias. Deste xeito conseguimos estimular a súa creatividade, a imaxinación e a observación, así como a acción e a experimentación. Todo isto é preciso para que os nenos/as expresen os seus intereses, descubran as relacións, as propiedades dos obxectos, etc.

Para favorecer isto, preséntanse as actividades cunha dificultade adaptada as súas posibilidades, xa que a motivación positiva e os pequenos logros diarios son fundamentais na metodoloxía empregada.

É o método científico o que nos guía nas propostas e actividades:

- observar
- preguntar
- facer hipóteses
- experimentar
- extraer conclusións
- transmitir resultados
- novos descubrimentos


 

 1. Proposta e elección do tema  
 2. Motivación  
 3. Recollida de ideas previas  
 4. Facemos preguntas  
 5. Formulamos hipóteses  
 6. Fontes de documentación  
 7. Propoñemos experimentos  
 8. Extraemos conclusións  

AUTORES


GRUPO DE TRABALLO "TORQUE"

Silvia González Vilariño

Sandra Otero Lemos

Sandra Real Nimo

Laura Valiño Lemos

Mª Dolores Vázquez

Mª Ángeles Vidal López

RECOÑECEMENTOS


"XOGANDO COA LUZ"

1º PREMIO DA IV EDICIÓN PREMIOS EDUCACOMPOSTELA, SANTIAGO 2008.

"UNHA OLLADA CARA O PASADO"

2º PREMIOS Mª BARBEITO INNOVACIÓN E EXPERIENCIA PEDAGÓXICA, SANTIAGO 2009.

"LLEVANDO LA CIENCIA A LA EDUCACIÓN INFANTIL"

MENCIÓN DE HONOR. CIENCIA EN ACCIÓN EDICIÓN 10, GRANADA 2009.

LIGAZÓNS


Pagciencia

Lamap

Cienciacreativa

Escolares

Cienciart

El poema de los átomos

Monumento al átomo

Experimentos de física

Tsunami


© Angeles Vidal & Ramon Cid - vidal@edu.xunta.es 

···