Conclusións

Ciencia Educación Infantil

Despois dun tempo introducindo o mundo da ciencia na etapa infantil, podemos concluír sen ningunha dúbida que a ciencia é accesible a estes niveis educativos e posúe unhas potencialidades extraordinarias na aula.

Durante a posta en práctica deste proxecto, tanto nós como os pais/nais dos nenos/as, pasamos por varios momentos. Nun principio,  as familias dos nosos alumnos/asamosaron unha gran incredulidade á hora de abordar estes tópicos; sen embargo á medida que pasaba o tempo isto foi mudando, ata chegar a colaborar con nós de forma moi activa, o que facilitou moito o noso traballo.

En canto a nós, como grupo de mestras, tivemos que facer unha fonda reflexión para analizarmos as respostas e dificultades dos nosos alumnos/as (moitos de   3  anos)  e  a  forma  de  traballar  os diferentes tópicos de forma significativa para eles. Decatámonos de que os  nosos  alumnos/as  precisaban máis tempo para experimentar libremente e ir creando as súas propias ideas sobre os temas, xa que para eles/as, este, era un mundo totalmente descoñecido. Despois deste momento todo seguiu un ritmo de traballo axeitado no que a nosa motivación e a dos nenos/as foi medrando, ata chegar ao punto no que nos atopamos a día de hoxe: os nenos/as están moi interesados pola ciencia e por iso estamos decidas a continuar introducindo tópicos da ciencia nas aulas de Educación Infantil.

Ademais de todo isto, os nenos/as terminan po posuír unha boa información e un maior dominio lingüístico, o que lles permite dar respostas máis ou menos razoadas ás cuestións que se propoñen na aula. En conse-cuencia, de vagariño van desaparecendo as contestacións vencelladas ao mundo imaxinario e tamén as de tipo “porque si”.

Debemos revindicar unha maior preparación científica para responder ás nosas inquedanzas relacionadas cos tema cientificos. Por iso cremos que a formación permanente para os mestres e mestras de Educación Infantil é moi necesaria a presenza de actividades relacionadas coas aprendizaxes no edio da ciencia.

En definitiva, partindo da idea de que “un científico ve onde os demais miran”pretendemos axudar aos nenos/as a desenvolver o seu pensamento científicoachegándoos tamén a outros coñecementos.

AUTORES


GRUPO DE TRABALLO "TORQUE"

Silvia González Vilariño

Sandra Otero Lemos

Sandra Real Nimo

Laura Valiño Lemos

Mª Dolores Vázquez

Mª Ángeles Vidal López

RECOÑECEMENTOS


"XOGANDO COA LUZ"

1º PREMIO DA IV EDICIÓN PREMIOS EDUCACOMPOSTELA, SANTIAGO 2008.

"UNHA OLLADA CARA O PASADO"

2º PREMIOS Mª BARBEITO INNOVACIÓN E EXPERIENCIA PEDAGÓXICA, SANTIAGO 2009.

"LLEVANDO LA CIENCIA A LA EDUCACIÓN INFANTIL"

MENCIÓN DE HONOR. CIENCIA EN ACCIÓN EDICIÓN 10, GRANADA 2009.

LIGAZÓNS


Pagciencia

Lamap

Cienciacreativa

Escolares

Cienciart

El poema de los átomos

Monumento al átomo

Experimentos de física

Tsunami


© Angeles Vidal & Ramon Cid - vidal@edu.xunta.es 

···