Competencias

Ciencia Educación Infantil

Entre as competencia ás que pretendemos contribuír están:

Competencias en ciencia e tecnoloxía. Interactuando co mundo físico, por exemplo no recuncho centífico, de maneira que se facilita a comprensión de sucesos e a predicción de consecuencias.

Competencia matemática. Utilizando a súa propia experimentación para comprender as relacións da matemática coa vida diaria, por exemplo observando e razoando coas forzas, tamaños e formas dos imáns e outros materiais.

Competencia para aprender a aprender. Iniciándose nalgunha aprendizaxe e sendo quen de continualo de maneira autónoma, eles/as son quen de repetir experiencias e melloralas incluíndo pequenos cambios que fan avanzar a todos.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. A través da  libre experimentación, da formulación de hipóteses e da construcción do súa propio aprendizaxe.

Competencia do tratamento de información. Utilizando habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar a información transformándoa en coñecementos, por exemplo a través do noso "maletín científico".

Competencia en comunicación lingüística. Utilizando a linguaxe como un instrumento tanto de comunicación oral e escrita como de aprendizaxe e de regulación de condutas e emocións.

AUTORES


GRUPO DE TRABALLO "TORQUE"

Silvia González Vilariño

Sandra Otero Lemos

Sandra Real Nimo

Laura Valiño Lemos

Mª Dolores Vázquez

Mª Ángeles Vidal López

RECOÑECEMENTOS


"XOGANDO COA LUZ"

1º PREMIO DA IV EDICIÓN PREMIOS EDUCACOMPOSTELA, SANTIAGO 2008.

"UNHA OLLADA CARA O PASADO"

2º PREMIOS Mª BARBEITO INNOVACIÓN E EXPERIENCIA PEDAGÓXICA, SANTIAGO 2009.

"LLEVANDO LA CIENCIA A LA EDUCACIÓN INFANTIL"

MENCIÓN DE HONOR. CIENCIA EN ACCIÓN EDICIÓN 10, GRANADA 2009.

LIGAZÓNS


Pagciencia

Lamap

Cienciacreativa

Escolares

Cienciart

El poema de los átomos

Monumento al átomo

Experimentos de física

Tsunami


© Angeles Vidal & Ramon Cid - vidal@edu.xunta.es 

···